Místní pravidla

Místní pravidla hřiště Mnich

1) Území mimo hřiště (pravidlo 27-1)
Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky nebo bílými čárami.

2) Půda v opravě (pravidlo 25-1)
Půdou v opravě jsou zejména: plochy vyznačené bílými nebo modrými čárami (modrými kolíky) v poli hřiště či na jamkovišti  (případně doplněné i nápisem GUR); mraveniště vyvýšená nad úroveň země; stopy po pneumatikách pracovních strojů na nízko sekaných plochách. Jestliže je bankr označen modrým kolíkem, ztrácí status překážky, je považován za součást pole (through the green) a jeho přirozená hranice tvoří hranici půdy v opravě.

3) Pohyblivé závady (pravidlo 24-1)
Směrovky, orientační cedule,  kameny v bankrech větší než 1 cm se považují za pohyblivou závadu.

4) Nepohyblivé závady (pravidlo 24-2)
Všechny cesty s umělým nebo nezatravněným povrchem, součásti zavlažovacího a odvodňovacího systému, stromky s podpěrou nebo oplocenkou, lavičky, kameny s plány jamek, reklamní cedule a bannery umístěné na hřišti. Nepohyblivou závadou jsou též kamenné zídky a terásky (na jamkách 1, 7, 8, 9, 13, 14, 15), kameny sloužící jako distanční značky (tzn. kameny s barevnou značkou), distanční disky zapuštěné do ferveje a kameny vyčnívající ze země na nízko sečených plochách.

5) Nedílné součásti hřiště
Balvany v bankru na jamce č. 11 a kameny, které jsou obklopené „límcem“ sečeným na výšku semiroughu (jamka 5) jsou nedílnou součástí hřiště.

Žádáme hráče, aby při hře dbali na tyto zásady:
• na jamkovišti opravujte důlky po dopadu míče
• udržujte přiměřené tempo hry
• na odpalištích nevysekávejte drny cvičnými švihy
• vyseknuté divoty (řízky) vracejte na původní místo
• zarovnejte stopy v bankrech
• s golfovými vozíky a E-carts nepřejíždějte přes odpaliště, parkujte vždy v dostatečné vzdálenosti od jamkoviště, dbejte směrovek a značení na hřišti
• nerušte ostatní používáním mobilních telefonů
• omezte hlučnost na hřišti

Hráč, který i po upozornění maršálem opakovaně porušuje tyto zásady, může být bez náhrady vykázán ze hřiště . V turnajích může soutěžní výbor udělit následující tresty (dle pravidla 33-7):
1.    ústní varování   2.    1 trestná rána   3.    2 trestné rány  4.    diskvalifikace

Nová Bystřice (9 jamek)

1) Pohyblivé závady (pravidlo 24-1)
Kameny v bankrech větší než 1 cm, barevné kolíky, kromě bílých označující out hřiště se považují za pohyblivou závadu.

2) Nepohyblivé závady (pravidlo 24-2)
Součásti zavlažovacího systému, mladé stromky do velikosti do 1,5 m, velké kameny na nízko sekané ploše a kameny určující vzdálenost 100m od greenu.

3) Území mimo hřiště (pravidlo 27-1)
Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky, popř. zábradlím na jamkách č.1 a č. 6.

4) Půda v opravě (pravidlo 25-1)
Cesty, pěšiny a plochy vyznačené modrými kolíky jsou půdou v opravě.

Žádáme hráče, aby při hře dbali natyto zásady:
• Na odpalištích neprovádějte cvičné švihy
• Vyseknuté divoty (řízky) vracejte na původní místo
• Zarovnejte stopy v bunkrech
• Na jamkovišti opravujte důlky po dopadu míče
• Dodržujte přiměřené tempo hry, rychlejší skupiny pusťte před sebe.
• Zákaz používání mobilních telefonů
• Omezte hlučnost na hřišti

Velikonoční turnaj

Velikonoční turnaj

Srdečně vás zveme v neděli 16.4.2017 na Velikonoční turnaj na Mnichu.

Tábory 2017

Tábory 2017

Naplánujte si léto 2017 již nyní.

Turnaj u nás

Turnaj u nás

Pozvěte své hosty na nejpopulárnější hřiště v jižních Čechách.

Otevírací doba

Recepce Mnich

pondělí - pátek 10:00 - 16:00
sobota - neděle zavřeno

Recepce Nová Bystřice

recepce zavřena

Restaurace

pondělí - neděle mimo provoz
  • Mnich (18)
  • Nová Bystřice (9)
  • E-carts
  • Nyní jsou hřiště uzavřena.