Podmínky členství

Poplatky

Každý náš člen má spoustu výhod, na které může uplatňovat nárok pouze pokud zaplatí roční poplatky dle ceníku. Tyto poplatky obsahují administrativní práce klubu, náklady na člena vůči ČGF, reciproční slevy, výhody pro členy a volnou hru na hřištích v Golfresortu Monachus dle tarifu. Tyto poplatky je člen povinen každý rok uhradit. Pokud nebudou tyto poplatky uhrazeny, členství v golfovém klubu dle stanov GC Mnich zaniká.

Platby za členství

Potvrzení o obdržení platby nezasíláme. Platbu si můžete ověřit telefonicky nebo e-mailem na sekretariátu Golf Clubu Mnich.Aktuální ceník členství je uveřejněn na internetových stránkách resortu. Člen má povinnost řádně a v čas uhradit členské poplatky, dle podkladů, které obdrží na e-mail. Členství je platné vždy na daný kalendářní rok.

Způsob platby

Platebním příkazem (v bance) nebo v hotovosti na recepci.
Variabilní symbol pro platbu ročního poplatku uvádějte pouze registrační číslo, které máte na členské kartě. Platby za zvýhodněných podmínek je nutno uhradit do termínu, který je stanoven. Po tomto termínu není možné akceptovat zvýhodněné platby nebo bonusy za tyto platby.

Členské karty

Vydává Česká golfová federace. Golfresort Monachus nezodpovídá za délku dodání členské karty. Členské karty pro stávající členy na novou sezonu jsou na sekretariátu k dispozici zpravidla od půlky měsíce března. Rozesílání členských karet probíhá neprodleně po jejich obdržení. Jsou zasílány na adresu, která je uvedena v naší databázi. Karty nejsou rozesílány doporučeně. Pokud nebude členská karta vyzvednuta, znovu zaslání v rámci ČR je zpoplatněno 100 Kč.Duplikát členské karty je zpoplatněn částkou 300 Kč. Délka doby doručení duplikátu není ovlivnitelná Golf Clubem Mnich. Obvyklá doba bývá 2-3 týdny.

HCP na členské kartě

Pokud člen složí během roku zkoušku a jeho hcp se změní z BEZ na 54, bude mu automaticky vyhotovena nová členská karta. Tato karta není zpoplatněna částkou 300 Kč.

Změny HCP

Hráč, který odehraje turnaj, nebo se mu z nějakého důvodu změní HCP mimo úpravy ČGF, to musí neprodleně nahlásit ve svém domovském klubu. Pouze domovský klub má právo a možnost editovat HCP u svého člena. Tyto změny se nahlašují u sportovně technické komise klubu – STK. Nahlášení změn podléhá hernímu řádu vydanému Českou golfovou federací. Více informací Vám poskytne STK klubu.

Potvrzení HCP

Hráč, který nemá z jakéhokoliv důvodu členskou kartu k dispozici, může požádat o potvrzení HCP. Toto potvrzení je zdarma na vyžádání. Zasílá se elektronickou podobou (e-mailem).

Domovské/nedomovské členství

Pokud máte zájem o domovské členství v klubu, musíte to nahlásit na sekretariátu a vyplnit žádost o domovské členství. Každý člen České golfové federace musí mít domovské členství. Pokud nemá člen nahlášeno žádné domovské členství může o něj požádat a doplatit rozdíl, pokud nějaký vznikne.

Ukončení členství

Musí být nahlášeno nejpozději do 31.01 daného roku. Do této lhůty je členství zrušeno zcela bezplatně. Po tomto termínu je za ukončení členství účtován poplatek 300 Kč (náklady spojené s výrobou čl. karty). Pokud nebude tento poplatek uhrazen, bude člen blokován na ČGF,  nebude možný jeho vstup do jiného klubu a nebude mu umožněn vstup na žádné hřiště.

Blokace na serveru ČGF

Blokovat člena na serveru ČGF klub provede pouze v těchto případech:
• ukončení členství bylo nahlášeno v řádném termínu, ale poplatek za ukončení členství nebyl uhrazen,
• člen nezaplatil členské příspěvky včas a nenahlásil ukončení členství,
Na blokaci bývají členové upozorněni e-mailem. Pokud je u nás v databázi uveden neplatný e-mail, golfový klub nezodpovídá za nedorozumění, která blokací vzniknou.

Prohlášení golfového klubu o osobních údajích poskytované členy

Golf Club Mnich bude pro svou vnitřní potřebu evidovat osobní údaje svých členů v členské databázi dle zákona o ochraně osobních dat. Golf Club Mnich neručí za ochranu dat u dalších subjektů, kterým budou osobní data (pouze v omezeném a vyžádaném množství) předána. Těmito daty se rozumí: jméno, příjemní, rodné číslo a datum narození – potřebné pro registraci na České golfové federaci a oblastnímu sdružení ČSTV.

Informační zdroje

Golf Club Mnich informuje své členy pomocí e-mailu nebo pomocí internetových stránek. Obsazenost hřiště je vždy uveřejněna na internetových stránkách www.cgf.cz nebo www.golfmonachus.cz.
Členství se řídí rovněž stanovami GC Mnich

Důležité upozornění:

• včas nahlásit jakékoliv změny (tel., e-mail, adresa,...)
• zasílat platby členských příspěvků pod variabilním symbolem (reg. číslo)
• v případě ukončení členství nahlásit včas tuto skutečnost (předejdete tím zbytečným poplatkům za vystavení členské karty)
• sledovat internetové stránky, kde se snažíme aktualizovat data
• v případě jakýchkoliv nejasností nás ihned kontaktova               

Platné do odvolání. Právo na chyby vyhrazeno.

Velikonoční turnaj

Velikonoční turnaj

Srdečně vás zveme v neděli 16.4.2017 na Velikonoční turnaj na Mnichu.

Tábory 2017

Tábory 2017

Naplánujte si léto 2017 již nyní.

Turnaj u nás

Turnaj u nás

Pozvěte své hosty na nejpopulárnější hřiště v jižních Čechách.

Otevírací doba

Recepce Mnich

pondělí - pátek 10:00 - 16:00
sobota - neděle zavřeno

Recepce Nová Bystřice

recepce zavřena

Restaurace

pondělí - neděle mimo provoz
  • Mnich (18)
  • Nová Bystřice (9)
  • E-carts
  • Nyní jsou hřiště uzavřena.